- جودو نیوز - http://judonews.ir -

انتصاب سرپرست هیئت جودو خراسان جنوبی

علی تهوری به عنوان سرپرست هیئت جودو خراسان جنوبی منصوب شد.

به گزارش جودو نیوز ، به پیشنهاد مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی و با توجه به تجارب ، تعهد و سوابق ، علی تهوری به عنوان سرپرست هیئت جودو استان خراسان جنوبی منصوب شد تا طبق اساسنامه هیئت های ورزشی، انتخابات برای تعیین رئیس این استان برگزار گردد.